Νοσηλευτής - Νοσηλεύτρια

 

Η Νοσηλευτική είναι η τέχνη και επιστήμη υγείας που ασχολείται με την καθημερινή και λεπτομερή φροντίδα των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας για τη πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας σε όλο το φάσμα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της. Ο Νοσηλευτής ή η Νοσηλεύτρια συνεργάζεται στενά με τον Ιατρό και εφαρμόζει στη πράξη τις ιατρικές οδηγίες. Ο Νοσηλευτής μπορεί να ασχολείται με: αιμοληψίες, ενέσεις, αλλαγές τραυμάτων, περιποίηση κατάκλισης, καθαρισμό και περιποίηση σώματος του ασθενούς, μέτρηση ζωτικών σημείων και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, συνοδεία ασθενούς, έως και παροχή βοήθειας στον Ιατρό κατά την αντιμετώπιση σοβαρών τραυμάτων ή χειρουργικών επεμβάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Όλες οι κλήσεις λαμβάνονται τηλεφωνικά στο:

- 6906491210- 6906491209 - 6906491208