Ακτινογραφίες

Καλώντας στο 210.220.3.222, άμεσα ο ακτινολόγος επισκέπτεται την οικία σας, διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, φορητή ακτινολογική μονάδα, ώστε να πραγματοποιήσει υψηλής ποιότητας απεικονιστικό έλεγχο.

Με τον νέας τεχνολογίας εξοπλισμό μπορούμε να κάνουμε στο χώρο του ασθενούς υψηλής ποιότητας ακτινογραφίες, ενώ ο ίδιος ο ασθενής εκτίθεται σε πολύ χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας.

Οι ακτινογραφίες εκτυπώνονται σε φιλμ μεγάλων διαστάσεων και σε CD, ενώ μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στο θεράποντα ιατρό.

Οι ακτινογραφίες γνωματεύονται πάντα από τον ειδικό ακτινοδιαγνώστη ιατρό.

Πλεονέκτημα της ακτινογραφίας στο σπίτι, η ταχύτητα της εξέτασης όλες τις ημέρες του χρόνου αλλά και η ποιότητα, αντάξια μιας σταθερής ακτινοδιαγνωστικής μονάδας.