Υπέρηχος – Triplex

 

Υπέρηχος καρδιάς

Υπέρηχος κοιλίας

Υπέρηχος αγγείων (triplex)